Reklama

Nemokamai laikraštyje spausdiname:

  • Skelbimus (nerėmintus) iki 15 žodžių;
  • Užuojautas, padėkas, sveikinimus (rėmelyje, iki 30 kv. cm ploto).

Dėl reklamos laikraštyje ir interneto svetainėje teirautis

el.p. musu.raseiniams@gmail.com

Laikraštis spausdinamas visas spalvotas.

Laikraščio techniniai duomenys:

Skilčių skaičius puslapyje – 5. Vienos skilties plotis – 51 mm, dviejų – 106 mm, trijų – 162 mm, keturių – 217 mm, penkių – 273 mm.

Maksimalus maketo dydis puslapyje – 1010 kv.cm (273×370 mm), maksimalus maketo aukštis – 370 mm, maksimalus maketo plotis – 273 mm.

Reikalavimai maketui:

Failai pateikiami elektroniniu paštu musu.raseiniams@gmail.com

Failų formatai – TIFF, JPG, PDF. Skelbimas arba jo maketas priimamas ne vėliau kaip 2 dienos iki leidinio išleidimo datos.