Kasmetinis pedagogų rudens pasitarimas

Vakar Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko kasmetinis pedagogų rudens pasitarimas-konferencija, kurią vaidybiniu etiudu pradėjo gimnazijos mokiniai. Pranešimą rajono pedagogams skaitė Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė. Po to žurnalistas ir istorinių dokumentinių filmų autorius Rimas Bružas vedė paskaitą-seminarą „Istorijos perimetrai“.

Pedagogus pasveikino ir Lietuvos vėliavas pašventino Raseinių dekanato dekanas kun. Vytautas Paukštis. Tęsiant kasmetinę tradiciją, tarti sveikinimo žodį ir švietimo įstaigų vadovams įteikti pašventintas vėliavas, pirmokų pasus ir simbolines dovanas  renginio vedėja Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė pakvietė Savivaldybės merą Algirdą Gricių ir mero pavaduotoją Gitaną Rašimienę.   Po dovanų teikimo sveikinimo žodžius pedagogams naujų mokslo metų proga tarė LR Seimo narė Vida Ačienė, LR Seimo vicepirmininko padėjėjas Kęstutis Užemeckas, ŠMM Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Vasiliauskienė.

Kaip ir kasmet, už progresyviausią veiklą, sąlygų sudarymą pilietiškumo ugdymui, bendradarbiavimo skatinimą, iniciatyvumą, rajono reprezentavimą šalyje ir užsienyje įsteigta nominacija „Už pilietiškumą“. Praėjusiais metais šios nominacijos pereinamasis prizas – šermukšnio simbolis – buvo įteiktas Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai. Savivaldybės vadovas Algirdas Gricius paskelbė, kad šiemet šermukšnio simbolis „Už pilietiškumą“ atitenka Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijai, šis garbingas prizas įteiktas gimnazijos direktorei Irenai Jankevičienei.

www.raseiniai.lt