Trys rašytojai pristatė savo kūrybą

Sausio 8 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su rašytojais: Viktoru Gulbinu, Viktoru Rudžiansku ir Rimantu Petru Elena von Klusu, kurie pristatė naujausias savo knygas. Renginį vedė literatūrologė Kristina Bačiulienė, o muzikiniais intarpais susirinkusius pamalonino Viktoras Gulbinas ir Dainius Babonas.

Rašytojus pristatė renginio organizatorė RMMVB Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė.

Dvi valandas trukusiame susitikime su rašytojais susirinkusieji turėjo progą pasiklausyti pačių autorių skaitomų eilėraščių, išgirsti įžvalgius literatūrologės Kristinos Bačiulienės vertinimus. Kiekvienas rašytojas papasakojo savo knygelių atsiradimo istorijas, o Viktoras Rudžianskas, kaip  profesionalus redaktorius, atskleidė eilėraščių redagavimo, turinio išgryninimo niuansus.

Pristatytos knygos – ne pirmosios kregždės rašytojų kūrybiniame aruode. Viktoras Rudžianskas traukė eilėraščius iš naujausio savo eilėraščių rinkinio „Juodoji dėžutė“ ir skaitė juos taip, jog bijojai sujudėti, kad nepamestum minties… Tik pats autorius sugeba taip skaityti.

Kelmės krašto poetas, „Vieversio“ klubo prezidentas Viktoras Gulbinas sakė, jog jo kūryboje, o ir pristatomoje poezijos knygelėje „Veidu į vakarą“ yra bent pusė to, ką pats patyrė, tačiau daug temų padiktuoja įspūdžiai, detalės, kuriuos sukėlė sutikti žmonės, jų poelgiai, įvykiai, gyvenimiškos situacijos.

Ištikimo satyros žanrui Rimanto Petro Elenos von Kluso pavardė, lydima net trijų vardų bei priešdėlio von, suintrigavo klausytojus, todėl literatūrologė Kristina paprašė paaiškinti klausytojams tokio ilgo asmenvardžio atsiradimą jo ką tik išleistame satyros rinkinyje „Pargriauti vėją“.  Anot Rimanto, jis, kaip ir daugelis rašytojų, „gaudėsi mados“ – prie savo vardo įrašyti tėvavardį. „Mamai nepatiko, jog sūnaus parašytose ir išleistose knygose figūruos tik tėvo vardas, tada aš prirašiau ir mamos – Elenos – vardą, o tas vokiškas priešdėlis „von“ – tai mano, kaip satyriko, pašmaikštavimas“, – pasakojo humoro jausmo nestokojantis Rimantas. Jis paskaitė keletą savo eilėraščių, kuriuos klausytojai palydėjo šiltais plojimais.

Knygučių autoriams ir kultūrologei už išties įdomią ir nuotaikingą popietę padėkojo Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė ir renginio organizatorė Asta Kriščiokaitienė.

Rūta Gudžiūnienė

Autorės nuotraukos.